MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
29
Class

Taipei (TW)

30
Class

Taipei (TW)

31
Class

Taipei (TW)

1
Class

Taipei (TW)

2
Class

Taipei (TW)

3
4
5
Class

San Francisco (USA)

6
Class

Perth (AUS)

7
Class

San Francisco (USA)

8
Class

Perth (AUS)

9
Class

San Francisco (USA)

10
11
12
Class

Amsterdam (NL)

13
Class

Amsterdam (NL)

14
Class

Amsterdam (NL)

15
Class

Amsterdam (NL)

16
Class

Amsterdam (NL)

17
18
19
Class

Evergem (BE)

20
Class

Evergem (BE)

Class

Breda (NL)

21
Class

Evergem (BE)

Class

Arnhem (NL)

22
Class

Evergem (BE)

Class

Breda (NL)

Class

Stockholm (SW)

23
Class

Evergem (BE)

Class

Breda (NL)

Class

Stockholm (SW)

24
25
26
Class

Stockholm (SW)

27
Class

Stockholm (SW)

28
Class

Stockholm (SW)

29
Class

Stockholm (SW)

30
31
1