MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27
Online Workshop

NYC (USA)

Online SuperPro Class

Kalamazoo (MI) (USA)

28
Online Workshop

NYC (USA)

Online SuperPro Class

Winston-Salem (NC) (USA)

29
Online Workshop

NYC (USA)

Online SuperPro Class

Charlotte (NC) (USA)

30
Online Workshop

NYC (USA)

Online SuperPro Class

Los Angeles (CA) (USA)

31
Online SuperPro Class

Kalamazoo (MI) (USA)

1
Online SuperPro Class

Charlotte (NC) (USA)

2
3
Online Workshop

NYC (USA)

Masterclass

amsterdam (NL)

4
Online Workshop

NYC (USA)

Masterclass

amsterdam (NL)

Class

Amsterdam (NL)

5
Online Workshop

NYC (USA)

Masterclass

amsterdam (NL)

6
Online Workshop

NYC (USA)

Masterclass

amsterdam (NL)

Teacher Training

Amsterdam (NL)

7
Masterclass

amsterdam (NL)

Teacher Training

Amsterdam (NL)

8
Teacher Training

Amsterdam (NL)

9
Teacher Training

Amsterdam (NL)

10
Teacher Training

Amsterdam (NL)

11
Teacher Training

Amsterdam (NL)

12
Teacher Training

Amsterdam (NL)

13
Teacher Training

Amsterdam (NL)

14
Teacher Training

Amsterdam (NL)

15
Teacher Training

Amsterdam (NL)

16
Teacher Training

Amsterdam (NL)

17
Teacher Training

Amsterdam (NL)

Curriculum

Los Angeles (USA)

18
Teacher Training

Amsterdam (NL)

Curriculum

Los Angeles (USA)

Class

Breda (NL)

19
Curriculum

Los Angeles (USA)

20
Curriculum

Los Angeles (USA)

21
Curriculum

Sydney (AUS)

22
23
24
Curriculum

Los Angeles (USA)

25
Curriculum

Los Angeles (USA)

Curriculum

Los Angeles (USA)

26
Curriculum

Los Angeles (USA)

Class

Breda (NL)

Class

Arnhem (NL)

27
Curriculum

Los Angeles (USA)

Curriculum

Los Angeles (USA)

28
Curriculum

Sydney (AUS)

29
30
31
Curriculum

Los Angeles (USA)

Curriculum

Amsterdam (NL)

1
Curriculum

Los Angeles (USA)

Curriculum

Los Angeles (USA)

Curriculum

Amsterdam (NL)

Curriculum

Arnhem (NL)

2
Curriculum

Los Angeles (USA)

Curriculum

Sydney (AUS)

3
Curriculum

Los Angeles (USA)

Curriculum

Los Angeles (USA)

Curriculum

Amsterdam (NL)

4
Curriculum

Amsterdam (NL)

5
Class

Breda (NL)

6